tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
One who shakes it like a polaroid picture.
"Girl, you so disaster RADio, it's offa da scale!"
viết bởi Buttmaster Butt 02 Tháng năm, 2004