Top Definition
to defeat something/someone very badly.
Did you see De La Hoya last night? He disasterfucked Mayweather!
#clusterfuck #skullfuck #destroy #clean their clock #pulverize
viết bởi anonymousb 10 Tháng tư, 2008
I complete and utterly messed up situation. Used by Jon Stewart in the Daily Show on 3-Oct-06. It was a reference to the situation and war in Iraq.
This is a complete disasterfuck.
#disaster #fuck #disasterfucks #disasters #fucked
viết bởi taslack 03 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×