tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Jodi's boobs are size D40, D stands for Disasterous
In the case of Jodi's boobs, D stands for Disasterous
viết bởi Jamie 14 Tháng hai, 2004