tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A dissertation that goes horribly wrong (meaning, any dissertation!).
I am so tired of working on this disastertation!
viết bởi phdkes 01 Tháng ba, 2012