tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
primitive prejudice of human nature
a byu gold digger
viết bởi joel mcnasty 16 Tháng ba, 2003