Top Definition
1.
v. to deliberately or purposely inconvenience someone
n. something that is deliberately or purposely inconvenient
adj. deliberately or purposely inconvenient (disconvenient)

2.
n. inconvenience caused by another's laziness/negligence/incompetence
Nintendo's selection of unique screws is disconvenient as only Nintendo can disassemble their console systems.
Many car manufacturers disconvenience their customers by designing components that can only be serviced at the dealership.
viết bởi aeppels&wan 07 Tháng một, 2007
1.
v. to deliberately or purposely inconvenience someone
n. something that is deliberately or purposely inconvenient
adj. deliberately or purposely inconvenient (disconvenient)

2.
n. inconvenience caused by another's laziness/negligence/incompetence
Nintendo's selection of unique screws is disconvenient as only Nintendo can disassemble their console systems.
Many car manufacturers disconvenience their customers by designing components that can only be serviced at the dealership.
viết bởi aeppels&wan 07 Tháng một, 2007
1.
v. to deliberately or purposely inconvenience someone
n. something that is deliberately or purposely inconvenient
adj. deliberately or purposely inconvenient (disconvenient)

2.
n. inconvenience caused by another's laziness/negligence/incompetence
Nintendo's selection of unique screws is disconvenient as only Nintendo can disassemble their console systems.
Many car manufacturers disconvenience their customers by designing components that can only be serviced at the dealership.
viết bởi aeppels&wan 05 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×