tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The process of expressing disgust through discussion.
I am very discussted!
viết bởi discussted 26 Tháng chín, 2007