Top Definition
A word to describe someone who is disgracefully bad at sex.
Girl 1: So was he any good?
Girl 2: You kidding? He was disgracefuk.
viết bởi Paprikademe 06 Tháng mười một, 2011
Used when something is EXTREMELY (or f***ing) Disgraceful
My Boss told me, despite all of my hard work, I was not getting a pay rise or bonus this year - "Thats Disgracefuk !!!"
viết bởi The Crazy Frog 26 Tháng một, 2013
the ironic typo when you go to call someone disgraceful for fucking someone totally wrong but hit the K instead of the L before pressing enter.
"you shagged your brother's ex? that's disgracefuk"
viết bởi temp0r 26 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×