tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Something that is both disgusting and disturbing
2girls1cup is so disgursting.
viết bởi drawalak 03 Tháng ba, 2009

Words related to disgursting

disgust disturbing old men pedophile shit in a cup