tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
person who fucks around too much
dude josh kept pushing me hes a damn dish dish
viết bởi juang 01 Tháng tám, 2008

Words related to dish dish

baby bother damn dish dumb fucks guy man please stop