tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a word usually used by dumb fucks who are trying to sound smart.
ey yo nigga, did you hear bout obama's disramifacation, that shit is ill.
viết bởi slick13 05 Tháng hai, 2010