tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
disraw is short for disrespect.
disraw.
viết bởi evybearbear 03 Tháng tám, 2011