tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
term used by "Jim" from the "Office" that has severe repercussions
If you keep this up you'll get a dissadulation.
viết bởi Jim Halpppert 03 Tháng năm, 2007