tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
commin from the movie "my babies daddy" dissmizzel is basically slang fo' the word "dissmissed
your dissmizzel bizzel!
viết bởi *32* 07 Tháng một, 2005