tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
causing cognitive dissonance
Max Ogden causes me to be so dissonic man
viết bởi tjflipper 20 Tháng tư, 2012