tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A fucking bitch who doesn't let her boyfriends have any friends.
Stop being a divachik513 and pissing my fucking friends off!
viết bởi Josh 27 Tháng sáu, 2004