tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
31337 speak for dick, dickhead
You are a dix0r.
viết bởi Gigi 06 Tháng mười, 2003