tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Big Slut, that goes to school in hartshorne oklahoma.
Dixie ray is a big bitch
viết bởi mat 01 Tháng ba, 2005