Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
this is a skateboard made entirely out of icecream
fucking skating this dixleschnit, lets eat it
viết bởi puck 24 Tháng tư, 2004
3 2