Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
damn if you do, damn if you don't
Catch-22 is a variation of diyd diyd.
viết bởi professor whippee f 14 Tháng tư, 2009
2 1

Words related to diyd diyd:

damn do don't if you