tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
This is your
diz yo girl sharandah
viết bởi niggazbetrippinyo 08 Tháng tám, 2011