tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:
 
1.
This is your
diz yo girl sharandah
viết bởi niggazbetrippinyo 08 Tháng tám, 2011
0 1