tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
ghetto variation of the word damn
Dizam! that girl got BACK.
viết bởi camelflage 09 Tháng mười, 2005