tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Alias used by Dan Ford untill he found a better one.
Damn dizan is owning me.
viết bởi Afrodan 27 Tháng mười hai, 2004