Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
a hightend version of the classic "for rizzle my nizzle" used for a common word.
Dizang! that sucks
viết bởi Jason Duscharme 07 Tháng năm, 2003
2 2