tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A stupid way to spell dick.
Suck my diznick, biatch.
viết bởi Jess 08 Tháng mười hai, 2004
 
2.
Nicki Minaj's amazing attempt to cryptically slip "Dick" into her songs so she can enjoy extra income from the children's music market.
"You can suck my diznick."
viết bởi Urbaneboy 17 Tháng hai, 2013