Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Diznik is slang for dick
"she wants a french kiss all on my diznik",some lyrics from a snoopdogg rap
viết bởi lizpic 09 Tháng bảy, 2006
19 7

Words related to diznik:

cock dick mug penis willy