tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
friend
Yo dizog, we goin to mah hizzy.
viết bởi Curtis 20 Tháng chín, 2003