Top Definition
Short, good at basketball. Philippino, a good mate, who hates leo and his bag. He likes to kick shitt u of both of the above!...LEO SUCKS BALLS!
viết bởi Anthony 28 Tháng tám, 2003
The name given to an Asian, usually Chinese, boy upon birth, normally leading the child on a life of disaster. Dizons are sometimes convinced that they are African-Americans.
That boy is such a Dizon. Did you see the gold necklace he was wearing?
viết bởi CryoShocked 07 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×