tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
So DOPE thats its beyond that making it DIZOPE.Chill,Ill.
That boys free stylin was so dizope yo.
viết bởi Ashley Nicoleeeee 03 Tháng mười một, 2008

Words related to dizope

chill dope ill shitniz sick