Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
From the gangtsa meaning "down".
As in "This shit's goin' dizown."
viết bởi 2GangstaFoU 27 Tháng mười, 2010
0 1