tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to break,to disappear
c,mon cuz its about time we dizza wizza
viết bởi detee 25 Tháng mười, 2004