tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
the little ghetto cult of mandurr and hammie; socal represent homies.
dizzam fo rizzle; represent, yo.
viết bởi Hammie 12 Tháng chín, 2004