Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
when a gay man shits in his partners hair while they both sing tiny bubbles.
My boy friend and i did the dizzel bug last night
viết bởi kdigidy dog 29 Tháng mười, 2009
0 0

Words related to dizzel bug:

gay homosexual sex shiting singing