tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Shut up!
- I have a cat named Hogger and a dog named Idjané and a hamster named Jox...

- DJOLE!
viết bởi johnson0014 31 Tháng năm, 2011