Top Definition
A expression of the language of do - AKA do language

"Do Everything and anything that can not only be good, but also can be good shat. Can be used in any variation, form, style, prose, accent. Do good shat is always do good shat but it's at its best when said with a beach accent, which immediately satisfies the human race"
Smile: Let's take do hit!

Danage: it's do good shat!!!

Yunest: IT'S do good SHAT!!

Krakage: IT'S DO GOODSHAT (beach voice)

Tykage: ^^^ do good shat
viết bởi Do language 02 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×