tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To run like fuck. Variations include doing pedals, doing hooves, doing sails etc
Guy smoking a joint: Shit its the feds, DO LEGS!
Everyone else: good shout
viết bởi motherfucka69a 04 Tháng chín, 2011