tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
old def: put arm around a girl, cuddle, just touch
new def: unclip bra, mess around, make out
we do what we do
viết bởi hullboat 04 Tháng năm, 2011