tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
1. a pair of hairy testicals.

your an absolute docka.
you can be a real docka sometimes.
viết bởi Natalie Banks 31 Tháng tám, 2007