tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
an empire that shall soon take over the world.
clan doggus
viết bởi dude 28 Tháng ba, 2003