tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
A half dog - half sheep.
A cat meows, a dog barks, and a doggybah goes: arfAAAAHH.
viết bởi kyle williamus 24 Tháng sáu, 2007