tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The calling for one named dave in a lower class speak.
Doive! Ya muthas 'ere!
viết bởi Gumba Gumba 01 Tháng sáu, 2004