tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
marijuana.
weed.
pot.
sup chad, got any dojack?
viết bởi Tomfoolery King 05 Tháng tám, 2008

Words related to dojack

bud marijuana pot smoke weed