tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
From Polish, means cool, great etc.
Masz dojebane pepegi (you've got great shoes)
Ale dojebana papuga! (means - what a cool parrot)
viết bởi Wafel 16 Tháng một, 2006