Top Definition
A very popular parody of Doland Duck. Much better, much funnier.
be a duk, dolan duk
#dolan #duk #donald #duck #goose
viết bởi Trondgv 29 Tháng tư, 2012
A horrible joke based around a crappy MS Paint comic about a poorly drawn versions of Mickey Mouse Characters. They involve Axe murders, Rape, and a whole lot of Terrible Grammar. The Much well known phrase is "gooby plz."
Guy 1:Oh god, did you see this MS Paint comic, "Dolan Duk"?

Guy 2:Yeah its so stupid
#mickey mouse #rape #gooby plz #dolan duk #stupid
viết bởi demontaco 13 Tháng sáu, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×