tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an insult to a person who is the master of bieng on the dole
jack's such a dolemaster
viết bởi dolemasterj 12 Tháng sáu, 2012