1. When you are role playing with some friends over some dried food or yogurt.2. when you are role playing about dried food or yogurt.3. or when you talk to a piece of dried food or yogurt cup
1. hey you want to come over today and doleplay with me and Jack? 2. I dont want to doleplay tonight, especially after me being banana yogurt the last few times 3. You: hey baby Doleplayer: *nothing* You: lets have sex Doleplayer: *nothing* You: ill take that as a yes!
viết bởi lokilucifer 19 Tháng tám, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×