tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person who follows you and does everything you say
you're a dolje

stop being a dolje
viết bởi dolj 20 Tháng mười một, 2009