tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
15.
An empty headed play thing
That blond was a doll.
viết bởi Hutch 22 Tháng ba, 2005
 
16.
My sister.
My girlfriend wants to play with my doll.
viết bởi TanooKirby 17 Tháng năm, 2003