tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A Reference to scrub League of legend players.
"Hey man are you a Dolla Grillz"
viết bởi TrollaNick 03 Tháng một, 2014