tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The act of taking a shit while on the clock at an hourly job, resulting in beind paid aproxametly a dollar for taking the shit.
Im gonna go take a dollar shit.
viết bởi usmc93 30 Tháng sáu, 2010